کسب درآمد از اینترنت http://asmaramir.mihanblog.com 2017-03-28T23:03:12+01:00 text/html 2011-07-31T09:16:53+01:00 asmaramir.mihanblog.com قربانعلی میرون بکی کسب درآمد از سایت های معتبر ایرانی http://asmaramir.mihanblog.com/post/2 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b> </b><div style="TEXT-ALIGN: justify"><b>معرفی سایت های کسب درآمد از طریق اینترنت ایرانی :</b></div></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;"></span></font><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">با فعالیت در سایت های معرفی شده می توانید درآمدی از هزینه هایی که در تبلیغات صرف می شود را نصیب خود نمایید <b><font color="#3333ff"><font color="#3333ff"><br><a title="" href="http://charge.payline.ir/asmaramir " target="_blank"><font color="#3333ff"><font color="#3333ff">خرید شارژ ایرانسل، همراه اول، تالیا، رایتل</font> </font></a></font></font></b><span style="FONT-SIZE: small"><font color="#ff0000"><font color="#000000"><br>قبل از ثبت نام </font></font></span><span style="FONT-SIZE: small"><font color="#ff0000"><font color="#000000"> در سایت ها قوانین آن و سوالات متداول را مطالعه کنید تا از ثبت نام بی مورد در این سایت ها خوداری کنید</font></font></span>. البته دقت داشته باشید در اکثر سایت ها قوانین برداشت بعد از برداشت اول یا دوم اعمال می شود و برای برداشت اول معمولا می توان بدون قانون برداشت کرد.</font><b><br></b></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="FONT-SIZE: small"><font color="#ff0000"><font size="2">سایت های&nbsp; کلیکی ایرانی (<font color="#3333ff">سایت های فعال</font>) :&nbsp; <br><font size="1">&nbsp;</font>سایت های برتر با پرداخت منظم<br></font></font></span></b></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="519" height="29" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;<font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://bux.jaragheirani.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">جرقه باکس</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;<font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://www.partclick.ir/login.aspx?o=asmaramir" target="_blank" title="">پارت کلیک</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font><a href="http://www.farsbux.ir/?r=asmaramir1" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>فارس باکس</b></font></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;<font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://www.mahansurf.com/fa/?r=asmaramir" target="_blank" title="">ماهان سورف</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;<font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://www.yekbux.com/?r=asmaramir" target="_blank" title="">یک باکس</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;<font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://merita.ir/?r=648155576" target="_blank" title="">مریتاباکس</a></b></font></td></tr></tbody></table><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="FONT-SIZE: small"><font color="#ff0000"><font size="1">&nbsp;</font></font></span></b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="FONT-SIZE: small"><font color="#ff0000">جدیدترین سایت های کلیکی ایرانی</font></span></b></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="FONT-SIZE: small"><font color="#ff0000"><br></font></span></b></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="496" height="112" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;<font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://iqbux.net/?r=asmaramir" target="_blank" title="">آی کیوباکس</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2">&nbsp;<b><a href="http://onestarclick.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">وان استار</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;<font size="2"><b><a href="http://applebux.in/?r=asmaramir" target="_blank" title="">اپل باکس</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;<font size="2"><b><a href="http://iranbux.joojerangi.com/?r=asmaramir" target="_blank" title="">ایران باکس</a></b></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;<font size="2"><b><a href="http://ranabux.in/?r=asmaramir" target="_blank" title="">راناباکس</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2"><b><a href="http://old.lifeclick.ir/?r=asmarami" target="_blank" title="">لایف کلیک</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;<font size="2"><b><a href="http://betbux.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">بت باکس</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp; <b><font size="2"><a href="http://saghybux.com/?r=asmaramir" target="_blank" title="">ساقی باکس</a></font></b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;<font size="2"><b><a href="http://webbux.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">وب باکس</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;<font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://asiabux.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">آسیا باکس</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;<font size="2"><b><a href="http://gognosbux.com/?r=asmaramir" target="_blank" title="">ققنوس باکس</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;<b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://adsptcbux.com/?r=asmaramir" target="_blank" title="">پی تی سی باکس</a></font></b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;<font size="2" color="#000066"><b><a href="http://richbux.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">&nbsp;ریچ باکس</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2"><b><a href="http://taynobux.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">تاینوباکس</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;&nbsp;<font size="2"><b><a href="http://advertisebux.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">ادورتیس باکس</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp; <font size="2"><b><a href="http://iranclix.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">ایران کلیکس</a></b></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2"><b><a href="http://buxima.ir/?ref=asmaramir" target="_blank" title="">باکسیما</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;<b><font size="2"><a href="http://googlesads.com/site/index?ref=1680" target="_blank" title="">گوگل ادز</a></font></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;<b><font size="2"><a href="http://azarbux.com/?r=asmaramir" target="_blank" title="">آذرباکس</a></font></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp; <font size="2"><b><a href="http://masirbux.com/?r=asmaramir" target="_blank" title="">مسیرباکس</a></b></font></td></tr></tbody></table><br><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-size: 11px;" width="490" height="32" cellspacing="1" cellpadding="1" align="right"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#CC0000">&nbsp;<span style="FONT-SIZE: small">سایت های بدون قانون برداشت (سرمایه گذاری ، سهام و بازیافت سرمایه)</span></font></b></font></td></tr></tbody></table><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-size: 11px;" width="489" height="42" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;<a href="http://www.mahansurf.com/fa/?r=asmaramir" target="_blank" title="">ماهان سورف</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="FONT-SIZE: small"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span><a href="http://www.yekbux.com/?r=asmaramir" target="_blank" title="">یک باکس</a></b></font> </td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;<a href="http://merita.ir/?r=648155576" target="_blank" title="">مریتاباکس</a></b></font> </td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><a href="http://www.farsbux.ir/?r=asmaramir1" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b> فارس باکس</b></font></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://www.partclick.ir/login.aspx?o=asmaramir" target="_blank" title="">پارت کلیک</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://www.tejaratclik.com/index.php?ref=asmaramir" target="_blank" title="">تجارت کلیک</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://clickar.ir/?ref=asmaramir" target="_blank" title="">کلیکار</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp; <a href="http://iqbux.net/?r=asmaramir" target="_blank" title="">آی کیوباکس</a></b></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font> </td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font> </td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://ptcparsi.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title=""></a></font></b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;<br></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;&nbsp; </b></font><br></td></tr></tbody></table><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="FONT-SIZE: small"><font color="#ff0000"><font color="#000000"><br></font></font></span></b></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-size: 11px;" width="490" height="28" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#CC0000"><font size="2">&nbsp;</font><span style="FONT-SIZE: small"><font size="2">سایت های با قانون برداشت سهام و بازیافت سرمایه </font><br></span></font></b></font></td></tr></tbody></table><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-size: 11px;" width="489" height="20" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp; <a href="http://bux.jaragheirani.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">جرقه باکس</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;&nbsp;</b></font> </td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td></tr></tbody></table><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="FONT-SIZE: small"><font color="#ff0000"><font color="#000000"><br></font></font></span></b></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-size: 11px;" width="489" height="23" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2">&nbsp;<font color="#CC0000">سایت های با قانون برداشت سرمایه گذاری </font><font color="#CC0000">یا </font></font><font color="#CC0000"><font size="2">بازیافت سرمایه</font><br></font></b></font></td></tr></tbody></table><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-size: 11px;" width="489" height="44" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="FONT-SIZE: small"></span></b></font><b><font size="2"><a href="http://azarbux.com/?r=asmaramir" target="_blank" title="">آذرباکس</a></font></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><b><font size="2"><a href="http://saghybux.com/?r=asmaramir" target="_blank" title="">ساقی باکس</a></font></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://adsptcbux.com/?r=asmaramir" target="_blank" title="">پی تی سی باکس</a></font></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><font size="2"><b><a href="http://bux1.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">باکس 1</a></b></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp; <br></b></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp; </b></font><br></td></tr></tbody></table><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="FONT-SIZE: small"><font color="#ff0000"><br></font></span></b></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-size: 11px;" width="490" height="24" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;<font color="#CC0000">سایت هایی که فعلا بنده فعالیت در آنها را توصیه نمی کنم </font><br></b></font></td></tr></tbody></table><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-size: 11px;" width="490" height="53" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://iranzaminads.com/?r=asmaramir" target="_blank" title="">ایران زمین ادز</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><font size="2"><b><a href="http://ptcgod.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">پی تی سی گاد</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://ptcmeraj.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">باکس معراج</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><b><font size="2"><a href="http://alibux.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">علی باکس</a></font></b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a title="" href="http://buxiranzamin.com/?r=asmaramir" target="_blank">باکس ایران زمین</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://bux.az-net.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">آذباکس</a></font></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><b><font size="2"><a href="http://denabux.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">دناباکس</a></font></b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="FONT-SIZE: small"></span></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://nimanavidclix.com/?ref=asmaramir" target="_blank" title="">نیما نوید کلیکس</a></b></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.dalyabux.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">دالیاباکس</a></font></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://setarebux.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">ستاره باکس</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://davedbux.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">دیویدباکس</a></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;<font size="2"><b><a href="http://bux1.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title="">باکس 1</a></b></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://bux.azarafroz.ir/?r=asmarami" target="_blank" title=""></a></b></font><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://yasanbux.ir/?r=asmaramir" target="_blank" title=""></a></font></b><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><br></td></tr></tbody></table><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="FONT-SIZE: small"><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font></span><span style="FONT-SIZE: small"><font color="#ff0000">&nbsp; &nbsp;</font></span>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tejaratclik.com/index.php?ref=asmaramir" target="_blank" title=""><br></a></b></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b> </b></font><hr><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b> </b></font><p dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="FONT-SIZE: small">سایت های کسب در آمد به ازای بازدید</span></b></font></p><p dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="FONT-SIZE: small"><a href="http://www.clicktala.com/user/signup/ref:1273" target="_blank" title="">http://www.clicktala.com</a></span></b></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b> </b></font><p dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span class="fleft"><a href="http://www.mitrarank.ir/reagent/1660740869" target="_blank" title="">http://www.mitrarank.ir</a></span></b></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://parsirank.ir/?ref=9664" target="_blank">http://parsirank.ir</a><br><br> </b> </font>